Събития -

февруари 2018

ПВСЧПСН
   
    
22 февруари
Четвъртък
Заседание на Комисията по здравеопазване
пл."Народно събрание" № 2, зала Изток
гр. София
14:30 - 16:30 ч.


На 22.02.2018 г., четвъртък, от 14:30 ч. в сградата на парламента на пл. "Народно събрание" № 2, зала Изток, ще се проведе съвместно заседание на Комисията по здравеопазване и Комисията по труда, социалната и демографската политика. В дневния ред е предвидена една единствена точка:

 

1.Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31 октомври 2017 г., в изпълнение на точка 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г. (Обн., ДВ. Бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.