Събития -

февруари 2018

ПВСЧПСН
   
    
21 февруари
Сряда
Заседание на Комисията по здравеопазване
пл. "Народно събрание" № 2, зала Изток
гр. София
16:00 - 18:00 ч.

На 21.02.2018 г., сряда, от 16:00 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, ще се проведе извънредно заседание на Комисиято по здравеопазване с една единствена точка в дневния ред:1. Изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно прогресиращата тенденция за нарастване на задълженията към здравни институции на държави-членки на Европейския съюз за предоставени на български осигурени лица здравни услуги, във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-16/15.02.2018 г.