Новини - България

Зам.-министър Бойко Пенков: Проект ПУЛСС ще надгради знанията на спешните медици
Прочетена: 111 пъти
Снимка: Министерство на здравеопазването

„С проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) 2 вече говорим за надграждане на придобити знания, възможности и умения, които ежедневно, всички вие работещите в системата на спешната помощ, прилагате в дейността си и благодарение на които често пъти спасявате човешки животи. За Министерството на здравеопазването е изключително важно да подпомагаме по всякакъв начин кариерното ви развитие и да съдействаме за подобряването на професионалните ви умения. Именно по тази причина кандидатствахме и защитихме този проект като надграждащ елемент на реализирания в предишния програмен период ПУЛСС 1.“

 

Това заяви зам.-министър Бойко Пенков пред представители на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения от цялата страна по време на пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

 

„Със съдействието на Министерството на труда и социалната политика, като Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, и усилията на Министерството на здравеопазването стартирахме проекта и вече повече от година работим по него и към момента можем да се похвалим с абсолютно навременно изпълнение. Всички спешни медици от лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала и от центровете за спешна медицинска помощ вече имат нов оборудван Национален учебен център, предстои закупуването на 30 високотехнологични медицински манекена и специализиран софтуер за обучения“, обясни зам.-министър Пенков.

 

Той коментира, че обученията ще бъдат финансирани изцяло със средства на проекта и всички заети в спешната медицинска помощ ще преминат през курсове за практическа и теоретична квалификация – лекари, сестри, фелдшери, шофьори. Очаква се близо 6000 души да бъдат обучени в изпълнение на проект ПУЛСС.

 

„Програмата е много сериозна, много амбициозна, предвидени са всякакви ситуации и съм сигурен, че всички вие ще получите допълнителна квалификация“, посочи още Пенков.

 

„Целта ни е да осигурим възможност на всеки служител от системата на спешната медицинска помощ да утвърди и надгради знанията си в съответствие с най-добрите постижения на практиката. Обучението ще се провежда от професионалисти – от вас за самите вас“, каза Надежда Петрова, ръководител на проекта.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Коментари

юни 2019

ПВСЧПСН
     

Събития