Събития -

юни 2019

ПВСЧПСН
     
8 юни
Събота
XXX Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ
Национален учебно-логистичен център на БЧК
с. Лозен
09:00 - 00:00 ч.

На 08.062019 г., събота, от 09:00 ч. в Националния учебно-логистичен център на Български Червен кръст (БЧК) в с. Лозен ще се проведе юбилейно XXX Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст. В състезанието ще участват 26 отбора и общо над 100 състезатели от цялата страна на възраст между 12 и 14 г.

 

Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове ще бъде оценявана подготовката на учениците за оказване на първа долекарска помощ, реакция при бедствия  и знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

 

Водени от желанието да помагат на уязвимите хора в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, по време на Националното състезание Ученическите екипи с голямо желание и ентусиазъм ще покажат резултатите от усилената си подготовка.

 

В ситуационните задачи ще участват много статисти в ролята на условно пострадали, както и дегизатори, комендатура и други специалисти.

 

Уменията на членовете на УЕПП ще бъдат оценявани от съдийска колегия с главен съдия д-р Благомир Здравков, лекар към Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение и специализант по Спешна медицина, УМБАЛСМ "Пирогов".

 

На откриването ще присъстват представители на ръководството на Българския Червен кръст и Българския младежки Червен кръст, както и партньорски организации и институции.