Новини - България

Създават регистър на психично болните
Прочетена: 416 пъти
Снимка: Pixabay.com

Да бъде променена разпоредбата на чл. 147а от Закона за здравето, регламентираща създаването и поддържането на Национален служебен регистър на лица с психични разстройства, като бъде стеснен кръгът от хора, които могат да бъдат включвани в него. Това предлага Министерството на здравеопазването (МЗ) в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗЗ), който бе публикуван на електронната страница на здравното министерство за обществено обсъждане. 

 

"Към настоящия момент цитираната разпоредба регламентира създаването на регистър, основан на признак боледуване от психично разстройство. Разпоредбата обаче не уточнява вида на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много (по епидемиологични данни у нас всеки пети гражданин е имал някакво психично разстройство в даден период от живота си). На практика този регистър ще включва всички, които са потърсили психиатрична помощ в България. В периода на обществено обсъждане на изготвения на основание на тази разпоредба подзаконов нормативен акт, регламентиращ реда и условията на водене и ползване на данни от регистъра, направените предложения, основани на законовата разпоредба, провокираха сериозни негативни реакции сред обществото. Същите се възприеха като дискриминационни и нарушаващи правата на лицата с психични разстройства, тъй като едно лице не може да бъде квалифицирано като вечно опасно за себе си и/или околните, следователно регистърът трябва да бъде основан на епизод/и на боледуване, където е идентифицирана такава опасност, като част от общ процес на развитие на едно заболяване с възможност за излекуване, респ. заличаване от регистъра", посочват в мотивите си вносителите.  

 

Според тях целта на регистъра е системно да бъдат събирани и анализирани данните  за пациентите с психични заболявания в Република България, като характерът му е служебен. Предвижда се също така с наредба на министъра на здравеопазването да се определят условията, при които лица с психични заболявания, преминали на лечение през специализирани психиатрични заведения ще подлежат на вписване в националния регистър. Наредбата ще определи и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица. С нея ще бъдат регламентирани и редът и условията на водене и ползване на данни от регистъра и служебния обмен на информация.

 

Предвижда се издаването на наредбата да стане факт най-късно до 01.01.2020 г. паралелно с изпълнение на проекта за доизграждане на националната здравна информационна система.

 

От здравното министерство смятата, че по този начин в НЦОЗА ще се формира национална база данни, която дава възможност за генериране на различни справки за броя на регистрираните случаи на психични разстройства, броя на регистрираните лица със суицидно поведение, както и възможност за ползване на оперативна информация и от лечебните заведения, които имат ряко отношение към лечението на пациентите с психични заболявания.

 

"Анализът на събраната информация ще подобри координацията между отговорните институции и ще открие възможности за различни инициативи, които да допринесат за реформата в сферата на психичното здраве", отбелязват още в мотивите си вносителите. 

 

Невена ПОПОВА

 

 

Коментари

август 2019

ПВСЧПСН
   
 

Събития

Няма събития