Новини - България

Съдът: Лимитите на болниците за 2015 г. са нищожни; Лекарският съюз към болниците: Търсете си парите в съда
Прочетена: 273 пъти
Снимка: Pixabay.com

Върховният административен съд отмени Решение No РД-НС-04-9/27.01.2015г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), с което бяха определени лимитите на болниците за 2015 година. Веднага след това от Български лекарски съюз (БЛС) излезе със становище, в което разяснява, че съдът потвърждава изцяло мотивите на Административен съд София град, който прогласи за нищожни точка 2 и 3 на решението, с които се определят лимитите на болниците през 2015 година. В мотивите на решението се казва, че разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015 г. изрично предвижда, че НС на НЗОК разполага с правомощие да приеме правила за условията и реда за определяне и изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2–годишните общи стойности на разходите за всяка РЗОК и на разходите на изпълнителите на болнична медицинска помощ.

 

„Съобразно чл. 4, ал. 1 от с.з. разпределението обаче следва да се извърши в рамките на приетите със закона стойности по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3.6, 1.1.3.7 и 1.1.3.8. Никъде в ЗЗО или ЗБНЗОК не е предвидена възможност НС на НЗОК да определя „обем на финансовите средства, които ще се разпределят по реда на правилата”, тъй като това би означавало да се заложат нови стойности на разходите за БМП, с което биха се иззели функциите на Народното събрание по приемане на Закона за бюджета на НЗОК. Налага се краен извод, че НС на НЗОК няма компетентност да приема обеми на финансови средства за заплащане на дейностите за болничната медицинска помощ, залагайки процентен механизъм спрямо средствата, получени през 2014г. Единственото възложено му правомощие съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. е да определи реда, по който вече утвърдените със ЗБНЗОК средства да бъдат разпределени между отделните РЗОК и лечебните заведения“, пише лекарският съюз.

 

От организацията посочват, че е нямало да се стигне до тук, „ако ръководството на НЗОК се бе вслушало в многократните заявления на УС на БЛС за актуализация на бюджетната рамка както в 2016 г., така и през 2017 г.“ Те твърдят, че аргументите на съюза са били основани изцяло на действащите законови разпоредби и в контекста на решение № 3 от 8 март 2016 г., постановено по  конституционно дело № 6/2015 г.

 

„След като НЗОК не поиска актуализация на бюджета си, за да заплати дължимите на изпълнителите суми, тъй като в здравеопазването няма лимити, а прогнозни стойности и държавни ангажименти за покриване в пълен размер на оказаната медицинска помощ, то сега ще ги плати с лихви и разноски“, коментират от съсловната организация.

 

Според БЛС, вследствие на решението на ВАС, изпълнителите на медицински услуги са в правото си да търсят дължимите им суми, включително и отговорност за причинените им вреди, но стига да докажат претенциите си. Що се касае до вредите, с оглед съдебната практика и аргументите в  Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. на ВАС, на обезщетяване по реда на чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди подлежат всички доказани вреди, причинени от отменени индивидуални и общи административни актове, уточняват от организацията.

Коментари

януари 2019

ПВСЧПСН
 
   

Събития