Събития -

март 2019

ПВСЧПСН
    
25 март
Понеделник
Пресконференция по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“
гр. София
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 25.03.2019 г., понеделник, от 11:00 часа в конферентната зала на хотел „ВЕГА София“ (бул. Д-р. Г.M. Димитров 75) ще се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), съобщава здравно министерство.

 

В рамките на пресконференцията екипът по управление на проекта ще запознае представителите на лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала, на центровете за спешна медицинска помощ и медиите с целите на проекта, мерките за изпълнението им, текущия напредък по реализацията на проекта и предстоящата дейност по ПУЛСС.

 

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването.

 

Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв., в т. ч. 5 950 000 лв. финансиране от Европейския социален фонд и 1 050 000 лв. национално съфинансиране.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.