Събития -

март 2018

ПВСЧПСН
   
 
2 март
Петък
Пресконференция по повод Световния ден за борба с рака на дебелото черво
Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 02.03.2018 г., петък, от 11:00 часа в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, ет. 7 (бул. „Цариградско шосе“ 66 А) ще се проведе пресконференция на Федерация Български пациентски форум, съвместно с Клиниката по медицинска онкология към Аджибадем Сити Клиник. Срещата с медиите е във връзка със Световния ден за борба с рака на дебелото черво и старта на информационната кампания „От съмнението до диагнозата“.

 

Теми на пресконференцията:


- Колко са пациентите с колоректален карцином (КРК) в България? В какъв стадий най-често се открива болестта и каква е общата преживяемост?
- Първични изследвания за установяване на наличието на КРК – кога е необходимо да се направят и каква информация дават те на лекарите?
- Пътят на пациента – от съмнението до диагнозата. През какви стъпки и специалисти трябва да премине пациент, диагностициран с колоректален карцином, за да се осигури неговото възможно най-ефективно и навременно лечение?
- Съвременни стратегии за лечение на КРК. Използване на мКРК генетични тестове, чрез които се определя най-добрата прицелна терапия за болестта при всеки конкретен пациент.
- Рискови фактори за развитие на КРК и какво можем да направим, за да се предпазим.

 

Участници в пресконференцията:


- Проф. д-р Асен Дудов, медицински директор и Началник Клиника по Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, председател на Българското онкологично научно дружество (БОНД) и национален консултант по медицинска онкология
- Проф. д-р Марина Гарчева д.м.н., Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, специалист по нуклеарна медицина – изотопни изследвания, Позитронно-емисионна томография /РЕТ/СТ/, СПЕКТ/СТ
- Проф. Алексей Савов, генетик, молекулярен патолог, началник на Национална генетична лаборатория (разположена в Майчин дом), отговаря за генетичното тестуване на туморите вкл. RAS – мутационен статус. Национален консултант по медицинска генетика
- Г-н Стоян Бичев, генетик, молекулярен патолог, Национална генетична лаборатория (разположена в Майчин дом), отговаря за генетичното тестуване на туморите вкл. RAS – мутационен статус – утвърден авторитет заедно с проф. Савов
- Чл.кор. проф. д-р Мила Власковска, дмн, специалист по фармакология, представител на България в EMA (Европейска медицинска агенция) - с познания върху синтеза, регулацията и особеностите на прицелните лекарства
- Доц. д-р Аркади Иванов д.м., коремен хирург, Началник отделение по хирургия към “IV МБАЛ София“ ЕАД
- Проф. д-р Галина Кирова, д.м., началник Клиника по образна диагностика, Болница Токуда, специалист по рентгенология (компютърна томография, магнитно –резонансна томография и др.)
- Проф. д-р Светлана Христова д.м., началник Катедра по клинична патология към УМБАЛ „Александровска” и национален консултант по патология, ул. Здраве № 2, ет. 2
- Доц. д-р Стоян Ханджиев д.м, началник Клиника по гастроентерология и хепатология към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, специалист по гастроентерология (гастроскопия, колоноскопия, иглeни биопсии и т.н.)
- Д-р Юлиана Патокова, специалист по клинична лаборатория и параклинични изследвания на рака
- Д-р Николай Недев, началник отделение по лъчелечение и радиохирургия, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център
- Д-р Светлана Ганчева, медицински онколог (химиотерапевт), специалист по лекарствено лечение на солидните тумори
- Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум.
- Модератор: Петър Галев, CredoWeb