Интервю -

Павел Димитров: Създадохме застраховката за защита на медици при нападение след разговори с представители на съсловието
Прочетена: 1121 пъти
Павел Димитров, изпълнителен директор на „Лев Инс“

Нападенията срещу медици в последните седмици зачестиха, а причините за случващото се напоследък са обект на сериозен медиен интерес и активни обществени дискусии. Все повече лекари, фелдшери, сестри и шофьори на линейки работят под засилено напрежение и е естествено и логично да търсят ефективни начини за физическа и правна защита. Тази очевидна ескалация на напрежението в здравеопазването, породена от множеството атаки срещу медицински специалисти при изпълнение на служебните им задължения, както и засиления обществен интерес, бе повод Redmedia да потърси за разговор по темата г-н Павел Димитров - изпълнителен директор на застрахователна компания „Лев Инс“, която неотдавна пусна на нашия застрахователен пазар един нов и много специфичен продукт – застраховката „Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изпълнение на служебните им задължения“. Тя може да се комбинира и със задължителната застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“.  


Павел Димитров е завършил „Застраховане и социално дело” в Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов. Той е докторант в същия университет и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). През 2003 г. постъпва на работа в Застрахователна компания „Лев Инс”, като от 2008 г. заема длъжността „Отговорен актюер“ и член на Управителния съвет на компанията. От 2010 г. членува и в Българското актюерско дружество (БАД). През 2015 година е номиниран за поста изпълнителен директор на „Лев Инс“, който заема към момента. През 2016 г. е избран и за член на Съвета на директорите на ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД. 


Г-н Димитров, моля да споделите с нашите читатели как възникна идеята за създаването на този нов застрахователен продукт, предназначен за защита на медицински специалисти?

 

- Застраховката „Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изпълнение на служебните им задължения“ бе разработена предвид зачестилите нападения срещу лекари. Държа да отбележа, че идеята възникна след разговори с представители на съсловието. Мненията бяха, че трябва да се направи нещо, за да се противодейства срещу насилниците и да бъдат подкрепени медиците. Така "Лев Инс" създаде продукт без аналог на българския пазар, който предоставя защита на лекарите при нападение срещу тях. Благодарение на тази застраховка, медиците ни получават съдействие и помощ под формата на правни консултации и изплащане на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Мисля, че им дължим това, тъй като условията, в които те работят, съвсем не са най-добрите и в същото време, макар и с риск за собственото им здраве, те се отзовават на всеки един случай за помощ.

 

Дълго ли работи Вашият екип от експерти по застрахователно право, докато продуктът придобие завършен вид и стане възможно предлагането му на застрахователния пазар? Задавам въпроса най-вече поради факта, че подобен продукт не се предлага в други страни, което означава, че няма конкретен опит и насоки, които да са известни в професионалните среди.

 

- Процесът по създаването на продукта беше продължителен, тъй като всяка иновативна застраховка се нуждае от сериозен анализ, както и от проучване на мнението на експертите в областта. В крайна сметка, смятам, че финалният резултат предлага адекватна защита срещу посегателства. Продуктът не се предлага в други страни, тъй като не се наблюдават нападения срещу медици, и то с тази честота, както у нас.

 

Моля да представите накратко профила на застраховката  и финансовите параметри – годишна премия, покрити рискове, възможности за сключване от физически и юридически лица.

 

- Застрахователна премия на „Злополука на лекари и медицински персонал“ варира от 27 до 62 лева на година за едно лице, в зависимост от лимита на отговорност, който е от 5000 до 15 000 лв. Продуктът е пригоден както за индивидуални, така и за групови практики.

Основното покритие на застраховката е злополука на работното място и настъпили последствия от нея, свързани със загуба на работоспособност. Продуктът покрива и правната помощ, както и всички такси във връзка с процесуално представителство и евентуално гражданско дело срещу извършителите на нападение.

 

Освен медицинските специалисти ще могат ли да се възползват от тази застраховка и диспечери и шофьори в спешна помощ, които нямат медицинско образование, но работят в спешните структури?

 

- Да. Застраховката се предлага, както за лекари, така и за медицински персонал. Покриват се претърпени вреди при или по повод изпълнение на служебните им задължения, настъпили телесни увреждания, в резултат на посегателство, причинено от пациент, негов близък или придружител.

 

Ще могат ли да се възползват от застраховката фармацевти и помощник-фармацевти? Както е известно, инциденти се случват и в аптеки, но според нашето законодателство аптеките са здравни, а не лечебни заведения.

 

- Към момента застраховката е фокусирана върху медицински персонал, тъй като по-голямата част от регистрираните случаи на посегателства са при посещение на адрес. През последните месеци обаче станахме свидетели и на доста нападения в самите болнични заведения. „Лев Инс“ е гъвкава компания и нашите експерти непрекъснато отчитат променящите се обществени потребности. В тази връзка, ако се появи необходимост, продуктът може да се разшири, като негов обект станат и фармацевтите.

 

Известно е, че у нас медицинските специалисти имат задължителна по закон професионална застраховка. Вие обаче предлагате и комбиниран вариант. Моля, обяснете кои са предимствата на комбинирания пакет, който включва и задължителната застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“?

 

- Комбинираният пакет представлява съвкупност от две застрахователни защити – от една страна ние обезщетяваме медицинския персонал при настъпила злополука, като му предоставяме и правна помощ в случай, че потърси своите права по законов ред. От друга страна, обезпечаваме неговата отговорност, ако лицето допусне грешка, докато изпълнява служебните си задължения.

Когато тези две застрахователни услуги са комбинирани, се получава икономия на средства по повод тяхното администриране, което прави и самата услуга по-достъпна за крайния потребител.

 

Очаквате ли интерес, имате ли вече сключени застраховки?

 

- Отчитаме значителен интерес към продукта не само от здравни заведения, но и от страна на медиите и широката общественост. Вече имаме запитвания от Спешни центрове и болници, които искат да защитят служителите си.

 

И още един свързан въпрос - очаквате ли интерес от страна на чужденци? Например лекар или медицински специалист - чуждестранен гражданин или с двойно гражданство може ли да закупи този продукт?

 

- Условията за работа у нас са еднакви, както за българските граждани, така и за чужденците. Така че, всички медицински лица, за които защитата е приоритет, могат да се възползват от услугата, без значение на тяхното гражданство.

 

                                                                                                                                                          Невена ПОПОВА

Коментари

януари 2020

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития