Новини - България

Определиха три рискови групи медици в наредбата за застраховките
Прочетена: 372 пъти
Снимка: Pixabay.com

На днешното си заседание Министерският съвет прие Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, съобщиха от правителствената пресслужба.

 

"С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, като се регламентира начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната. Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност дават възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите, вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия", допълват от там.

 

Застраховките, както и досега, ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и три рискови групи, в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност. Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в наредбата. По този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ е изпълнено.

 

Припомняме, в първоначалния си вид проектонаредбата обособи три рискови групи медицински специалисти, според специалността. В първа група попаднаха лекари със специалности като вирусология, клинична имунология, клинична лаборатория, лъчелечение, медицинска паразитология и др. Във втора група намериха място медици, практикуващи авиационна медицина, вътрешни болести, гастроентерология, инфекциозни болести и педиатричните специалности. Трета група бяха включени най-високорисковите специалности като акушерство и гинекология, интензивно лечение, гръдна хирургия, лицево-челюстна хирургия и др. Минималните прагове на застраховките се определят в зависимост от групата, към която е включена съответната специалност и варират от 30 000 лв. до 150 000 лв.

 

Коментари

май 2019

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития