Новини - България

Обявиха обществена поръчка за радиоактивни продукти
Прочетена: 48 пъти
Снимка: Pixabay.com

Близо 2,5 млн. лв. ще заплати Министерството на здравеопазването (МЗ) за доставката на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори и китове за радиоактивни продукти през 2018 г. Обществената поръчка е обявена на електронната страница на ведомството и включва 50 обособени позиции на обща стойност 2 041 812, 29 лв. 

 

Изискванията на възложителя са участниците в процедурата да притежават необходимите разрешения, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за медицинските изделия, както и да имат валидна лицензия съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадена от Агенцията за ядрено регулиране.

 

Документите за участие ще се приемат до 17:30 ч. на 12 февруари 2018 г., информират от МЗ.  

 

       

Коментари