Новини - България

НЗОК започва масови проверки по нареждане на Прокуратурата
Прочетена: 155 пъти

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи проверка за законност за изпълнение на договори за оказване на медицинска и/или дентална помощ, сключени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка със спазване на законовите изисквания.

 

От прокуратурата уточняват, че с посочените действия е ангажиран управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев, предвид правомощията за извършване на контрол и налагане на санкции по Закона за здравното осигуряване.

 

Предмет на проверката е дейността на изпълнители на медицинска и/или дентална помощ, каквито са лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ и други лечебни заведения по Закона за лечебните заведения или техни обединения и национални центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

 

При инспекционните действия от контролните органите следва да се реализират законовите правомощия, от рода на:

- да проверяват отчетните документи на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в Националния рамков договор (НРД);

- да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по договорите им с районни здравноосигурителни каси;

- да проверяват наличието на плащания от задължително здравноосигурени лица на изпълнителите, техния размер и основание, в случаите, когато е оказана медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;

- да проверяват договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД;

- да проверяват съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД;

- да проверяват вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;

- да проверяват вида и количествата на закупените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и вложени при изпълнение на договора с НЗОК медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК напълно или частично;

- да проверяват съответствието между оказаната медицинска и/или дентална помощ и заплатените за нея суми от НЗОК;

- да проверяват издаването от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ на пациентите на финансови документи за всички заплатени от пациента суми във връзка с оказаната им медицинска помощ и др.

 

Срокът за извършване на проверката е двумесечен, след което на ВАП ще се представи обобщена информация за констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на разкритите случаи на неспазване на закона и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. възстановяване на неоснователно получени суми, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления, постановени административни актове.

 

Целта на проверката е гарантиране на нормативно установеното право на достъп до медицинска помощ.

Коментари

май 2020

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития