Новини - България

Ново изискване: Денталните кабинети да разполагат с амалгамни сепаратори
Прочетена: 395 пъти
Снимка: Pixabay.com

Всички лечебните заведения, които работят с дентална амалгама трябва да се оборудват със сепаратори, които задържат и събират частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода. Тази промяна предлага здравното министерство в проекта за промяна на Наредба № 1 от 2015 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

 

Новото изискване се отнася до лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби. Въвежда се точен критерий за техническите характеристики на сепараторите - минималното ниво на тяхната ефективност на задържане на амалгамните частици трябва да бъде най-малко 95%  от частиците амалгама.

 

С проекта на Наредбата се определя компетентният контролен орган по спазване на заложените с регламента изисквания, а именно регионалните здравни инспекции (РЗИ), като орган на държавния здравен контрол.

 

„Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в  съответствие с принципите за добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда“, посочват в мотивите си вносителите. 

 

Освен това, допълват те, въвеждането на амалгамните сепаратори ще допринесе за опазване здравето на населението (дентални специалисти и пациенти) с отчитане на ползата, измерена в предотвратени заболявания и здравни грижи.

 

Всички дентални практики, които не разполагат все още с амалгамни сепаратори, ще трябва да си осигурят тази апаратура в срок до 1 януари 2019 г.

 

Общественото обсъждане на проекта за промяна на наредбата продължава до 12 октомври т.г. 

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2019

ПВСЧПСН
     

Събития