Новини - България

Новият стандарт по кардиохирургия - с повишени изисквания за броя лекари
Прочетена: 84 пъти
Снимка: Pixabay.com

Кардиохирургичните клиники и отделения могат да бъдат само с най-високото - трето ниво на компетентност, а за да функционират ще трябва да имат годишен обем от най-малко 250 оперативни интервенции и най-малко 8 реанимационни легла. Това изискване е записано в новия стандарт по кардиохирургия, който бе публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). С тази разпоредба на практика се намалява двойно изискуемият брой кардиохирургични интервенции, който досега беше определен на 500.  

 

Увеличават се обаче изискванията към минималния брой лекари и броя на лекарите с придобита специалност - стандартът поставя условие за наличието на 6 лекари, поне двама от които със специалност по кардиохирургия. Това изискване, според вносителите, е свързано с тежестта на случаите, които се лекуват в кардиохирургичните структури, както и с осигураването на екипност в работата, в това число и в условията на 24-часова спешност 7 дни в седмицата.  Оперативните екипите трябва да включват оператор - кардиохирург с практически опит в провеждането на конкретната интервенция, асистент или асистенти, като най-малко единият от тях е с призната специалност по кардиохирургия, операционни медицински сестри и перфузионист (специалист по извънтелесно кръвообращение).     

 

Стандартът позволява освен големи и много големи по обем и сложност оперативни интервенции, в кардиохирургичните структури да се извършват и комбинирани операции с участието на хирурзи от други специалности, а така също да се осъществяват хибридни интервенции с участието на кардиолози.

 

По данни на МЗ в момента в страната функционират 10 клиники и отделения по кардиохирургия, които изцяло отговарят на изискванията на стандарта. Според изчисленията на здравното ведомство средният разход за издържка на едно легло в кардиохургична структура е 383 000 лв. годишно. Експертите са изчислили също така сумата, която би била необходима за разкриването на нова кардиохирургична структура с оборудването, средата и условията, заложени стандарта - тя възлиза приблизително на 4 890 000 лв.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

август 2018

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития