Новини - България

Купуват 170 компютърни конфигурации за филиалите на Спешна помощ
Прочетена: 24 пъти
Снимка: Pixabay.com

От днес, 29 юли, на сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на 170 компютърни конфигурации, с инсталирана операционна система, за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ.

 

Дейността е в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 255 хил. лв. с ДДС, a участниците следва през последните 3 години да са изпълнявали идентична или сходна с предмета на поръчката дейност.

 

Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 30 август 2019 г., а отварянето ще бъде на 2 септември в сградата на министерството.

 

Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Коментари

септември 2019

ПВСЧПСН
      
      

Събития

Няма събития