Новини - България

Хелзинкският комитет иска Национален съвет по психично здраве
Прочетена: 119 пъти
Снимка: Pixabay.com

Български хелзинкски комитет (БХК) изпрати писмо до здравния министър Кирил Ананиев във връзка с необходимостта от реформа в сферата на психиатрична помощ. От организацията призовават Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика да поемат ангажимент за спешни действия по реализцията ѝ.

 

В писмото се казва:

 

Уважаеми г-н Ананиев,

Български хелзинкски комитет заявява подкрепа на предложенията на Националния консултант по психиатрия  - проф. д-р Дроздстой Стоянов за:

1. Създаване на Национален съвет (междуведомствена комисия) по психично здраве към Министерски съвет, която да интегрира в себе си експертен и административен потенциал и ресурси от областта на здравните и социалните политики.
2. Този съвет в най-кратък срок (30 дни) да състави Национална стратегия за реформа и план за действие и устойчиво развитие на сектора. 

БХК смята, че е изключително належащо интегрирането на здравните и социалните услуги за хора с психо-социални и интелектуални увреждания – процес, в който Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика трябва да имат водеща роля, с координирани, компетентни и дългосрочни усилия. Още повече, че в  Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г. е предвидено разкриването на редица услуги в общността, чиято цел е не само да се подпомогне деинституционализацията на хора с психо-социални и интелектуални увреждания вече настанени в институции, но и да се развият устойчиви услуги в общността, които да позволят воденето на независим живот и спазването на основните права на тези хора с цел превенция на тяхното институционализиране.

Освен всички други препоръки, напомняме, че през септември 2018 г., при първото разглеждане на ситуацията в България, Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания изрази загриженост поради факта, че хората с психо-социални увреждания престояват дълго хоспитализирани в болнични отделения поради липса на: рехабилитацонни услуги, насочени към тяхното възстановяване, след активно лечение; адекватни индивидуализирани услуги и жилищно настаняване в общността.  Като изрази съжаление, че е предвидено преходът от институционална грижа към грижа в общността да продължи до 2034 г., както и че предвидената алтернатива е настаняване в центрове за настаняване от семеен тип, в противоречие в чл.19 от КПХУ,  Комитетът препоръча на България:

  • да ускори процеса по преход от институции, вкл. психиатрични болници към услуги в общността, който да осигури правото на независим живот в общността с възможност за избор, какъвто имат хората без заболявания и увреждания;
  • да насочи средства за равитие на индивидуализирани услуги за подкрепа, които да включват и подкрепа от хора в сходно положение и лична помощ/лични асистенти;
  • да приеме законодателство за индивидуализирана и управлявана от самия човек с увреждане, лична помощ, както и социални и подкрепящи услуги;
  • да прилага консултативна процедура, в която по смислен и отчитащ уврежданията начин, да се обсъжда със самите хора с увреждания всеки аспект на прилагането на член 19 от КПХУ, включително плановете, стратегиите и процеса на деинстуционализация;
  • да насочи средства от държавния бюджет и от фондове на ЕС към насърчаване на приобщаването на хората с увреждания в обществото и да въведе ефективни средства за защита и насоки, за да се избегне инвестиране на средства в инфраструктура, жилищно настаняване и/или услуги, които не са достъпни (или които хората не могат да си позволят) за всички хора с увреждания.

Надяваме се на бърза и адекватна реакция от страна на Министерство на здравеопазването по сформиране на Национален съвет (междуведомствена комисия) по психично здраве към Министерски съвет.

Коментари

юли 2019

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития