Новини - България

Е-търгът за лекарства е окончателно прекратен
Прочетена: 225 пъти
Снимка: Pixabay.com

Е-търгът за лекарства е окончателно прекратен след решение на Върховния административен съд (ВАС) от 25 април т.г.  По тази причина Министерството на здравеопазването обяви официално на интернет страницата си прекратяването на обществената поръчка, с която електронната система трябваше да бъде изградена.

   

Така бе поставена точка на идеята за централизирано закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения чрез сключване на рамкови споразумения от централния орган за покупки в Сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ) - една мярка, от която здравното министерство очакваше значителни икономии в разходите по това перо. Очакваше се също така чрез електронната платформа ефективно да бъде проследявано движението на лекарствата и изразходваните публични средства за тях и да бъде сложен край на порочните практики в тази сфера.    

     

Припомняме, процедурата за изграждането на електронната система стартира през 2016 г. и бе обжалвана няколко пъти пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от крупен дистрибутор - "Софарма Трейдинг" , в обществената поръчка бяха внасяни и промени. Най-съществената от тях бе ограничаването на обхвата на видовете лекарства, като през 2017 г. в този периметър останаха единствено онкомедикаментите с аргумента, че именно те са причина за големите преразходи в системата. Последва обаче ново обжалване, което в крайна сметка предопредели и финала, на който сме свидетели днес.       "Софарма Трейдинг" атакува пред КЗК обявената от Здравно министерство процедура като обвини ведомството, че е направило промени не само в предмета на поръчката и стойността й, но и в изискванията за доставка и плащането, както и в разделянето на поръчката на обособени позиции. Комисията уважи аргументите на дистрибутора, който твърдеше, че това разделяне противоречи на принципите на публичност и прозрачност и в същото време ограничава възможностите за равнопоставено участие в съответствие с принципите на свободната конкуренция. Върховният административен съд потвърди нейното решение.

 

Последното решение на върховните магистрати не подлежи на обжалване. Така електронният търг за лекарства, както и надеждите, които се възлагаха за значими обществени ползи от него, остават единствено като част от историята.      

Коментари

август 2018

ПВСЧПСН
  
  

Събития