Новини - България

Дечев към Ананиев: Нормативен пропуск лишава пациенти от храни за специални медицински цели
Прочетена: 116 пъти
Снимка: Pixabay.com

Съществува нормативен пропуск касаещ заплащането с обществен ресурс на диетични храни за специални медицински цели. За това пише в писмо до здравния министър Кирил Ананиев управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев. Повод за реакцията му стана информацията, че касата не може да плати животоспасяващата диетична храна на 20-годишната Кристина Петрова от Добрич. Момичето е с рядко заболяване и не може да живее без специфичната храна, но  според правилата на касата подобни скъпоструващи продукти се отпускат само до 18-годишна възраст.

 

От здравно министерство припомнят, че още през 2018 г. ведомството е препоръчало на здравната каса да включи диагнозата "пропионова ацидемия" в списъка, по който тя заплаща диетични храни за специални медицински цели и за лица над 18 години. Оттам допълват, че заболяването на Кристина е включено в този списък с решение от 11.03.2019 , а е обнародвано в Държавен вестник на 03.05.2019 г.

 

Пред "Хоризонт" проф. Радка Тинчева, член на Националния консултативен съвет за редки болести към министерството, заяви, че от няколко месеца имат проблем и с пациенти с други редки заболявания.

 

"Имаме този проблем вече от няколко месеца. Аз не зная откъде се е появило това ограничение, което фигурира в Касата до 18 години, защото вече имаме проблеми с пациенти с дефекти в аминокиселинната обмяна, фенилкетонурия, пропионова ацидемия, които трябва да получават тези храни и след 18-годишна възраст", добави тя.

 

Текстът на писмото на д-р Дечев до министъра гласи:

 

Уважаеми г-н Ананиев,

 

Във връзка с възникнали казуси при лечението на лица над 18 години, както и зачестили напоследък запитвания от страна на различни медии и граждани, предоставям на Вашето внимание следното:

 

Към настоящия момент, съгласно Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (Наредбата), НЗОК заплаща за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. След като лицата навършат 18- годишна възраст, няма предвидена правна възможност за заплащане на лечението от страна на НЗОК. Съгласно чл. 6, т. 9 от Наредбата за лица над 18 години не се заплаща за  закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

Изключение е направено само по отношение на децата с онкологични и онкохематологични заболявания.

 

Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), изречение второ: "Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението."   Тази разпоредба е в сила от 17.12.2019 г.

 

В случаите на заплащане за лечение на заболявания по реда на Наредбата, при навършване на 18 - годишна възраст от пациента, същото се преустановява за редица заболявания и липсва алтернатива за заплащането им с публични средства. Налице е липса на правна уредба. 

 

С оглед гореизложеното, моля да бъдат предприети необходимите действия по компетентност.

Коментари

април 2020

ПВСЧПСС
  
   

Събития