Новини - България

БСП: Болниците да се обединят в регионални холдинги, ДДС на лекарствата да се намали
Прочетена: 236 пъти
Снимка: www.bsp.bg

Във всеки регион лечебните заведения да се обединят в холдингови структури и да се намали ДДС за лекарствата. Тези предложения направи вчера лидерът на БСП Корнелия Нинова на Национално съвещание на партията, на което е представен проекта на левицата "Визия за България". Значително място в него се отделя на проблемите на здравеопазването. 

 

Социалистите предлагат да бъде премахнат търговския статут на държавните лечебни заведения и да бъде заменен с принципно нов статут, отговарящ на социалния характер, същност и насоченост на здравеопазването. Заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси да бъде по цени, определени от държавата - Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), само за болници, които не са търговски дружества. Да бъде променена системата за акредитация на лечебните заведения на база ревизия и модернизация на медицинските стандарти.  По думите на Корнелия Нинова не е възможно да се забранят частните болници, но ако те искат да получават пари от НЗОК, трябва да се отпишат от Търговския регистър и да бъдат лечебно заведение, за да ползват обществения ресурс на касата. 

 

В проекта се подчертава, че изградената у нас здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са синергични, но и взаимно си противоречат. Това определено поражда вътрешни противоречия, несигурност в нейните елементи, неустойчивост на управленските отношения и непрекъснати промени. Според социалистите, пазарно-търговските принципи и отношения сега вземат връх над обществено приетата целева функция, а общественият интерес и обществената функция стават все по-подчинени на частния интерес на доставчиците на здравни услуги.

 

"При възприетия модел тенденцията е определено по посока на пълната комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност. Финансовият резултат постепенно става водещ критерий. Медицинската технология, организацията на здравната помощ, организацията на процесите по диагностика и лечение и пр. ще излизат извън правомощията и функционалната компетентност на държавата", се отбелязва още в документа. 

 

Регионализацията е водещ принцип за социалистите при формирането на икономическата, социалната и културната политика, както и в здравеопазването и образованието, става ясно от изложеното във "Визия за България". Ето защо те предлагат във всеки регион лечебните заведения да се обединяват в единна структура от холдингов тип. Регионалната здравна структура ще вкслючва: областни спешни медицински центрове, центрове за извънболнична медицинска помощ, болнични лечебни заведения (за активно и специализирано лечение), центрове за интегрирани здравно-социални услуги и едно медицинско учебно заведение, както и техните поделения, като администрирането да се извършва на ниво регион. В проекта се предлага още Националнага здравна карта да бъде нормативна рамка за териториалното разпределение и нивото на медицинска компетентност на лечебните заведения, които ще могат да предоставят медицинска помощ  до 30 мин. (в рамките на „златния час”) и на отстояние до  50 км. при непрекъснато покритие – 24 часа всеки ден, с включване и на аптечната мрежа.

 

Социалистите смятат, че за здравнонеосигурените трябва да има  държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови ресурси. Пациентът трябва да бъде поставен в центъра на системата, да бъде засилена финансовата защита за болните хора, рязко да бъдат намалени частните плащания на хората. Във "Визия за България" те се обявяват още за въвеждане на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия. Според тях всяка година държавата трябва да определя цените на лекарствата от реимбурсния списък и медицински изделия както за болниците, така и за аптеките. Това, според тях, ще премахне обществените поръчки за лекарства и медицински изделия.

 

В здравеопазването трябва да има пълна прозрачност на разходите. Това означава, че е необходимо да се въведе постоянно предоставяне на информация за покупките и продажбите, 24-часа в денонощието, всеки ден, от търговци на едро и дребно с лекарствени продукти и медицински изделия на пациенти, заинтересовани лица и организации. Не трябва да има търговска тайни при сделки с публичен ресурс, категорични са социалистите. 

 

Те предлагат да бъде приета Наредба за формиране на работните заплати в държавните лечебни заведения, която гарантира достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването. Също така, споряд тях, трябва да има реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит. Националната здравноосигуритгелна каса не трябва да бъде демонополизирана, а да има засилване контрола за участие в здравноосигурителния процес с оглед намаляване броя на здравнонеосигурените лица. Според БСП, държавата трябва да заплаща пълния размер на здравноосигурителните вноски за деца, пенсионери и държавни служители. Също така, смятат от левицата, трябва да бъде въведено персонално медицинско досие (ПМД), обединяващо цялата информация (клинична, медицинска и финансова), за даден пациент във всеки етап от живота му.

 

В документа е отделено място и на проблемите на медицинската наука и образование. Залага се на обединяването на медицинската наука с медицинското обучение и медицинската практика. Социалистите смятат, че трябва да бъде преразгледана автономията на медицинските ВУЗ-ове и научни звена с цел подчиняването им на държавната политика по отношение здравето на нацията. Според тях, безплатното обучение трябва да бъде заменено с държавна стипендия за обучение и/или специализация, с ангажимент за работа минимум 5 години. Държавата също така трябва да  финансира специализации в чужбина в области на медицината с висока обществена значимост, както и по специалности, в които страната има недостатъчен капацитет срещу дългогодишен ангажимент за работа в държавните болници.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

февруари 2019

ПВСЧПСН
    
   

Събития

Няма събития